SMARTA SAMTAL #9

2 NOVEMBER 2015

_L0A0597 _L0A0471 _L0A0474 _L0A0475 _L0A0530 _L0A0386 _L0A0389 _L0A0390 _L0A0410 _L0A0426 _L0A0505 _L0A0454 _L0A0467 _L0A0383 _L0A0479 _L0A0511 _L0A0544 _L0A0561 _L0A0579 _L0A0583 _L0A0589 _L0A0609 _L0A0616 _L0A0625 _L0A0632 _L0A0634 _L0A0644 _L0A0660 _L0A0670 _L0A0684 _L0A0688 _L0A0699 _L0A0712 _L0A0724 _L0A0733 _L0A0781 _L0A0789 _L0A0798 _L0A0805 _L0A0814 _L0A0847 _L0A0853 _L0A0896 _L0A0920 _L0A0935 _L0A0959 _L0A0975

GÄSTER

Anna Felländer, digitaliserings- och framtidsekonom Swedbank.

Per Bolund, finansmarknads- och konsumentminister.

Kjell A Nordström, ekonomie doktor.

Åsa Minoz, ModigMinoz. 

Henric Barkman, Karlstad kommun.

SAMmANFATTNING

Ett riktigt smart samtal om delningsekonomin, där finansmarknadsminister Per Bolund berättade om hur regeringen håller balansen i regleringsfrågan, Henric Barkman om hur han delar Karlstadbor, Åsa Minoz om hur hon löser bostadsfrågan åt regeringen, Anna Felländer om hur hon tycker Bolund ska använda sig av trafikljus för att reglera delningsekonomin och Kjell A Nordström om ett fenomen som enbart har börjat - snart hämtar vi varandras barn och delar flygplan - och som vi fortfarande söker en fungerande vokabulär för.

Stort tack till alla scengäster och vår ytterst smarta publik!

Bilder

Klicka på någon av bilderna för att starta bildspelet.
Foto: Madelene Holst