Skärmklipp 2017-12-11 17.34.48


vi gör vad vi heter.

Smarta samtal skapar arenor där vi möts över gränser och bryter fler perspektiv än i den gängse debatten. Vi för samman människor som annars inte hade träffats för samtal som både i ton, innehåll och miljö sporrar action och konstruktiva lösningar. Sedan 2014 har vårt mål varit att verka för att fördjupa och nyansera det offentliga samtalet kring samhällsutmaningar och därmed bidra till mer kunskap och fler konstruktiva förslag. Välkommen till Smarta samtal.

NÄSTA SMARTA SAMTAL #20, 12 mars 2019

Smarta samtal om långsiktigt aktieägarvärde
Vad är långsiktigt aktieägarvärde och hur skapar bolagen det? Kan ägare och bolag vara för långsiktiga? Är det någon skillnad på långsiktig och långvarig? Finns det någon motsättning mellan shareholder och stakeholder value, och hur ser den i så fall ut? Hur fungerar Aktiebolagslagens vinstmål för bolag som har hållbarhet som en del av sin affärsstrategi? Hur påverkar det ökande institutionella ägandet på börsen långsiktigheten? Kan tuffa avkastningskrav motverka långsiktiga investeringar?

När Smarta samtal nu ger sig in i shareholder / stakeholder value-debatten får ni möta några av Sveriges tyngsta ägare och en luttrad ordförande med erfarenhet av olika typer av ägare.

Hör Investors vd Johan Forssell, Industrivärdens vd Helena Stjernholm, Telia Companys och Securitas ordförande Marie Ehrling, Mellby Gårds vd Johan Andersson och Första AP-fondens ägaransvarig Ossian Ekdahl diskutera hur olika ägare prioriterar, hanterar eventuella konflikter och agerar för att på bästa sätt öka det långsiktiga värdet i sina respektive bolag.

Datum: Tisdag 12 mars, 2019
Tid: Frukostmingel kl 07.30, samtal 08.00-09.00
Plats: Playhouse Teater, Drottninggatan 71A
 

SENASTE SMarta samtal #19, 30 november

Smarta samtals eftervalsanalys
"Den bästa eftervalsanalysen på hela hösten" var ett av betygen för denna morgons samtal

Morgonens samtal kretsade kring ledarskap, värderingar och visioner. Vi pratade om varför det tar så lång tid att få en regering på plats och vilka konsekvenser det får. Om hur delar av näringslivet tycker att det är viktigare med stabila och långsiktiga spelregler än exakt vilka spelregler det är.

Om hur politiker antingen speglar eller skapar opinion. Om hur Stefan Löfvén kanske är en bättre version av Macron än Macron själv. Och om hur det eviga nej-sägandet beror på att politiker och partier inte riktigt har klart för sig vad och vart de vill, och då är det lättare att säga nej än att säga ja.

Panelens regeringsspaning resulterade i en röst för en Kristerssonledd regering och tre trodde på Löfven. Ingalill Holmberg avstod politisk spaning men önskade sig mer ledarskap i praktiken än på twitter.

Anna Kinberg Batra, tidigare M-ledare, samtalade med Anna-Greta Leijon, tidigare S-minister, Bert Nordberg, ordförande i danska Vestas, TDC och ledamot i Electrolux och Saab samt Ingalill Holmberg, professor på Handelshögskolan i Stockholm. Dagens Nyheters krönikör Viktor Barth-Kron kommenterade samtalet.

Smarta samtal tar grepp om vinstfrågan

När Smarta samtal nu går in på sitt femte år som arena för samtal över gränser om gemensamma utmaningar och viktiga samhällsfrågor är det dags för nästa steg på vår resa.

Visionen är att skapa en rörelse som värnar om en levande demokrati och bidrar till kunskapsutveckling med det goda samtalet som utgångspunkt. Detta gör vi genom att föra samman människor med olika perspektiv och som representerar olika delar i samhället; akademi, politik, näringsliv och civilsamhälle. Vi problematiserar och utmanar, men vi lyssnar också och låter deltagarna prata till punkt i ett samtal som drivs av nyfikenhet och fokus på möjliga lösningar. Det handlar ofta om möten mellan människor som annars inte hade mötts och perspektiv och frågeställningar som annars inte hade lyfts.

Intentionen är att göra samtal i flera kanaler som utmanar tanken, bidrar till kunskap och skapar engagemang och handlingskraft kring vår tids stora samhällsutmaningar.
2019 tar vi grepp om ett antal frågor i en serie samtal inom några särskilt utvalda områden. 

Först ut är temat vinst, under våren kommer vi att fördjupa oss i frågor där vinst ses som en drivkraft för utveckling och innovation, syftet med vinst på kort och lång sikt och vinst för vem: den enskilde, företaget, nationen, samhället, nästa generation?  
AI vs Homo Sapiens  (alt människan) – framtiden är redan här

”Det kommer inte att finnas någon gräns mellan AI och människan. Vi kommer att bli något annat. Det måste vi acceptera.”

Det säger datalogen och professorn Danica Kragic Jensfelt i ett samtal med filosofen Jonna Bornemark och ABBs VR-chef Jeton Aliu i Smarta Samtal Podcast under ledning av Ulrica Fjällborg.
Hur ser den världen ut när AI kryper närmar och till slut in i människan? Hur styr vi samhället tillsammans? Ska Googles och Facebooks algoritmer bli Open Source – i demokratins tjänst?

Ju mer avancerad tekniken blir, desto mänskligare måste människlig intelligens bli. Lyssna på ett Smart samtal om artificiell och mänsklig intelligens där tre perspektiv möts: teknikerns, humanistens och praktikerns. Och om hur kritiskt ifrågasättande, praktisk användning och utforskande samtal över gränserna är det som håller tekniken i människans tjänst – och världen mänsklig.

VAD SÄGER TWITTER

Missa inga smarta samtal!

Anmäl dig här så får du i god tid reda på när nästa Smarta Samtal äger rum.