Skärmklipp 2017-12-11 17.34.48


vi gör vad vi heter.

SMarta samtal valvaka 2018

POD #12, 6 olika samtal: Demokrati-special

I Smarta Samtal podcast Demokrati-special har vi bjudit in sex personer från olika arenor i samhället som var och en under tio minuter på egen hand bidrar med sina perspektiv och personliga funderingar kring demokrati.

Alice Bah Kuhnke, demokratiminister (MP)
Lisa Lindströmgrundare och vd Doberman, om att vägen till en förnyad digital demokrati handlar om att orka, testa och öva. 
Ärkebiskop Antje Jackelén, om andlig hållbarhet, om att erövra sitt medborgarskap och om att demokratin inte ska tas för given.
Sven Hagströmer, ordförande Avanza och Creades, om demokratins kris.
Sara Masri, ledamot organisationen Fler Unga, om varför ungdomar borde få större plats i politiken.

Patrik Oksanen, ledarskribent MittMedia
om risken att det fria ordet blir det ofria ordet när förändringsvindarna blåser åt fel håll.

Podden finns på Soundcloud och iTunes. Passa på att prenumerera så fångar du upp alla avsnitt.

NÄSTA SMARTA samtal: #18, 8 oktober

Hur kan Sverige bli bäst på Artificiell Intelligens (AI)?

Den nationella inriktningen innebär att Sverige ska vara ledande när det gäller att använda AI för att stärka svensk välfärd och konkurrenskraft. Men konkurrensen är knivskarp och racet går blixtsnabbt. Hur bör Sverige göra för att bäst positionera sig?

Efter flera år av ambitiösa visioner och planer gör vi kort halvhalt och undersöker vad som praktiskt har gjorts och vad som framöver är möjligt inom detta fält.

Hur kan politik, stort och mindre näringsliv samt akademi samverka för att vi ska hitta rätt i det globala AI-racet? Vilka möjligheter och utmaningar finns? Hur ska vi göra för att vi människor ska styra tekniken och inte tvärtom?  

Marcus Wallenberg, ordförande SEB och Saab, Claudia Olsson, vd Exponential, Amy Loutfi, professor Örebro Universitet och Mikael Damberg (S), närings- och innovationsminister reder ut AI-begreppen och hittar sätt att samverka för att optimera Sveriges AI-avtryck.


Som kommentator i samtalet välkomnar vi Fredrik Svenaeus, professor i filosofi Södertörns högskola som kommer att ge ett filosofiskt perspektiv på människa och maskin. 

Välkomna till ett gränsöverskridande samtal om AI måndagen den 8 oktober!
 
GIG-arbetsmarknaden – nytt slaveri eller jämlik frihet?

Fackavtal i algoritmerna, digitala ombudsmän och code of conduct. Så hindrar vi 1800-talets trasproletariat och värnar den svenska modellen. Biträdande finansminister Per Bolund, plattformsföretaget Testbirds Jonna Knibestöl och Unionens utredare Fredrik Söderqvist samtalar om hur vi väver in den nya plattformsarbetsmarknaden i det svenska partssystemet.
Jan Eliasson, tidigare vice generalsekreterare i FN, säger att vi har brist på diplomati och dialog i dagens samhälle. Och att det i förlängningen leder till fler väpnade konflikter. Jans ord är en klockren beskrivning av Smarta samtal. Utan smarta samtal hittar vi inga smarta lösningar på våra samhällsutmaningar.

Smarta samtal skapar arenor där vi möts över gränser och bryter fler perspektiv än i den gängse debatten. Vi för samman människor som annars inte hade träffats för samtal som både i ton, innehåll och miljö sporrar action och konstruktiva lösningar. 

Våren 2018 blir Smarta samtal en stiftelse, för att säkra vårt oberoende och det långsiktiga engagemanget för det goda samtalet. Stiftelsens ändamål är att verka för att fördjupa och nyansera det offentliga samtalet kring samhällsutmaningar och därmed bidra till mer kunskap och fler konstruktiva förslag.
Mia Odabas, grundare och VD
Mia Odabas, grundare och VD

Missa inga smarta samtal!

Anmäl dig här så får du i god tid reda på när nästa Smarta Samtal äger rum.