Skärmklipp 2017-12-11 17.34.48


vi gör vad vi heter.

Smarta samtal skapar arenor där vi möts över gränser och bryter fler perspektiv än i den gängse debatten. Vi för samman människor som annars inte hade träffats för samtal som både i ton, innehåll och miljö sporrar action och konstruktiva lösningar. Sedan 2014 har vårt mål varit att verka för att fördjupa och nyansera det offentliga samtalet kring samhällsutmaningar och därmed bidra till mer kunskap och fler konstruktiva förslag. Välkommen till Smarta samtal.

EU-VALVAKA 26 maj, 2019

Stort och varmt tack till alla som pratade, lyssnade, frågade och vakade in EU-valet tillsammans med oss och Smarta samtals nätverk i AMF Fastigheters lokaler!

Våra "husgudar" Klas EklundKatarina Areskoug och Jan Larsson guidade oss genom resultaten denna valkväll. Övriga scengäster som bidrog med analyser var Torbjörn Sjöström (Novus), Ibrahim Baylan (S), Annika Winsth (Nordea), Leif Östling (fd Scania), Tobias Krantz (Svenskt Näringsliv), Tobias Andersson (SD), Lisa Pelling (Arena), Anna Maria Corazza Bildt (M), Magnus Henrekson (IFN), Daniel Sachs (Proventus), Darja Isaksson (Vinnova), Carl Schlyter (Vändpunkt), Ahmed Abdirahman (Järvaveckan), Vendela Ragnarsson (Höj Rösten) Anders Wijkman (Climate-KIC), Susanna Campbell (Norrsken/Northvolt), Jessica Rosencrantz (M) och Katrin Marcal (DN).

Tack till produktionsteamet som gjorde detta möjligt: Hanna Widell, Åsa Julin, Erika Augustinsson, Emma Ihre, Jonas André, våra studenter Nora Ihre, Lowe Ihre, Alex El-Sherif, Alma Goralski, Viktor Lahti och Fanny Boström samt Samuel Nielsen på Road Ready Sound.

DEL 2  |  WIN-WIN-VINST – finns det?
SMARTA SAMTAL LIVE #20, 12 mars 2019

Smarta samtal om långsiktigt aktieägarvärde

Fyra blytunga ägarrepresentanter och en mycket erfaren ordförande mötte upp denna iskalla men soliga morgon på en fullspikad Playhouse Teater för att prata om hur de skapar långsiktiga värden i sina respektive ägarbolag. Samtalet handlade mycket om balans - mellan aktieägares och övriga samhällsaktörers intressen och agendor, och hur man blir bäst både på kort och längre sikt.

Mellby Gårds vd Johan Andersson har ett "evigt perspektiv" på sitt ägande, i betydelsen att han inte köper för att sälja. Det tar flera år att lära sig ett bolag, menar Johan, och sedan blir man lite "kär" i sina bolag. Men visar den industriella logiken att en försäljning är lämplig så böjer han sig. Telia Companys och Securitas ordförande Marie Ehrling menade att företag behöver fundera över sitt syfte och sin roll i samhället för att bli långsiktigt framgångsrika. Industrivärdens vd Helena Stjernholm erkände att hon visst kollar börskursen - flera gånger om dagen - även om hon i sitt styrelsearbete har fokus på betydligt mer långsiktiga investeringar. Investors vd Johan Forssell förklarade att lång sikt består av flera korta sikter, alltså måste man vara på topp också kortsiktigt för att lyckas på längre sikt. Själv har han ökat tempot i Investors investeringar och satt fokus på digitalisering och hållbarhet. Första AP-fondens ägaransvarig Ossian Ekdahl skilde på långsiktig och långvarig och önskade sig att fler bolag kom till honom för att be om tålamod med ett dåligt kvartal. 

Samtliga deltagare erkände att det finns en risk att långsiktig ibland kan bli (alltför) långsam, men där försöker Johan, Helena och Johan använda sig av sina erfarenheter från riskkapitalbranschen, där man generellt är mer aktiv och har en starkare "sense of urgency". 

Realtid skriver om samtalet här
DEL 1  |  WIN-WIN-VINST – finns det?  |  Smarta Samtal Podd #14

Smarta samtals vinstserie inleds med en podcast där Mia Odabas samtalar med industrinestorn Leif Östling, som fick gå från ordförandeposten i Svenskt Näringsliv 2017 efter citatet "Vad fan får jag för pengarna?"

Lyssna
DEL 2  |  WIN-WIN-VINST – finns det?  |  Smarta Samtal Live  #20
Smarta samtal om långsiktigt aktieägarvärde


Fyra blytunga ägarrepresentanter (Johan Andersson, Marie Ehrling, Helena Stjernholm, Johan Forssell och Ossian Ekdahl) mötte upp denna iskalla men soliga morgon på en fullspikad Playhouse Teater för att prata om hur de skapar långsiktiga värden i sina respektive ägarbolag. Samtalet handlade mycket om balans - mellan aktieägares och övriga samhällsaktörers intressen och agendor, och hur man blir bäst både på kort och längre sikt.

Se hela samtalet & bilder
DEL 3  |  WIN-WIN-VINST – finns det?  |  Smarta Samtal Podd #15

Det är en optimistisk trio med näringsminister Ibrahim Baylan, hållbarhetsekonomen Klas Eklund och Sydsvenskans samt Helsingborgs Dagblads politiska chefredaktör Heidi Avellan som här ger sin bild av vad som krävs för att rädda klotet och samtidigt skapa bättre förutsättningar för fler. Lösningen stavas mer tillväxt - inte mindre. Istället talar de om behovet av en ekonomisk omvandling, där det ska vara dyrt att göra fel och enkelt att göra rätt.

Lyssna
DEL 4  |  WIN-WIN-VINST – finns det?  |  Smarta Samtal Podd #16
”Ojämlik vinst sänker tillväxten”


I Smartasamtal podcast nr 16 och del 4 i samtalsserien ”win-win-vinst – finns det?” utvecklar Markus Kallifatides, Handelsprofessor i företagsekonomi med ”Finansialiseringen” som forskningsområde och ordförande för vänstersosseföreningen Reformisterna, hur han är överens med Leif Östling om vad vinst är, men också hur höga vinster hämmar ekonomisk tillväxt.

Lyssna
DEL 5  |  WIN-WIN-VINST – finns det?  |  Smarta Samtal Podd #17

I Smartasamtal podcast nr 17 och del 5 i samtalsserien ”win-win-vinst – finns det?”, lyfter vi blicken rejält och studerar vinstbegreppet genom olika historiska epoker.

Tillsammans med Smarta samtals Claes Hemberg resonerar professor Bodil Jönsson, Lunds universitet, och Bo Franzén, docent i ekonomisk historia vid Stockholms universitet, kring vad vinst betytt från antikens Grekland och fram till våra dagar.

Varför såg Aristoteles vinst som ett hot mot människan själ? Vad krävdes för att ränta skulle accepteras? Hur förändrades attityden till vinst av revolutionerna? Varför är jord och skog alltid värdefullast?

Lyssna på ett samtal om jorden som motvikt mot girigheten, hur minusräntan får tiden att gå baklänges, varför välfärdstjänster inte kan fungera på en marknad och hur man avgör vad som är en resonabel bonus.

Lyssna

Programförklaring
WIN-win vinst - finns det?

Smarta Samtals mål är att fördjupa, nyansera och sprida det offentliga samtalet kring våra stora  samhälls-utmaningar där näringsliv, politik, akademi och civilsamhälle behöver ta ett större gemensamt ansvar för att hitta gränsöverskridande konstruktiva lösningar.
Vi skapar därför politiskt och kommersiellt oberoende arenor där relevanta nyckelspelare kan mötas över gränser och bryta fler perspektiv än i den gängse debatten. Vi för samman människor som annars inte hade träffats för samtal som både i ton, innehåll och miljö sporrar till nya perspektiv på problem och konstruktiva lösningar. För att därmed kunna bidra till och sprida mer kunskap, insikter och fler konstruktiva förslag.

Under 2019 kommer vi att fokusera på tre områden - vinst, välfärd och demokrati. I en serie livesamtal och podcasts fördjupar vi oss i respektive område i syfte att nyansera
bilden, utmana tanken och bidra till ett levande offentligt samtal som problematiserar villkor och förutsättningar för att hitta gränsöverskridande konstruktiva lösningar.
Först ut är temat vinst som är ett omdiskuterat begrepp i vår tid. Idén om ekonomisk tillväxt är djupt rotad i vårt moderna samhälle och ses som avgörande drivkraft för utveckling och
innovation. Samtidigt varnar allt fler för att tillväxtekonomin inte är långsiktigt hållbar utan att vi på sikt måste bryta dagens konsumtionstrend för att inte spränga planetens gränser.

Frågan är hur vi skapar hållbart samhällsbyggande bortom BNP-tillväxt - som samtidigt driver utveckling? Smarta samtal vill med vår vinstserie diskutera tillväxtekonomins förutsättningar och villkor för en hållbar samhällsutveckling. Vilka motsättningar finns mellan vinst på kort och längre sikt och hur hanterar vi dessa – som bolagsägare, chefer, medarbetare, politiker och samhällsmedborgare?
Smarta samtals vinstserie inleds med en podcast där Mia Odabas samtalar med industrinestorn Leif Östling, som fick gå från ordförandeposten i Svenskt Näringsliv 2017 efter citatet "Vad fan får jag för pengarna?"

Idag ångrar han inget utom svordomen i sitt uttalande - istället uppmanar han alla att ställa sig frågan. Östling hävdar att samhällskontraktet kollapsar om fem till tio år, eftersom folk inte vill betala in mer skattepengar i ett system som inte fungerar.

Östling vill ta bort klåfingriga politiker från offentlig verksamhet, som sköts bäst av professionen. Gärna med en touch av industrilogik och dito ledarskap, menar han.
Östling vill också avsätta finansministern och anser att finansbranschen är orsaken till samhällets ökande klyftor. Riksbankschefen får frän kritik för att hålla minusränta.

Läs vad SvD och Realtid skriver om podden!

VAD SÄGER TWITTER

Missa inga smarta samtal!

Anmäl dig här så får du i god tid reda på när nästa Smarta Samtal äger rum.