Skärmklipp 2017-12-11 17.34.48


vi gör vad vi heter.

Smarta samtal skapar arenor där vi möts över gränser och bryter fler perspektiv än i den gängse debatten. Vi för samman människor som annars inte hade träffats för samtal som både i ton, innehåll och miljö sporrar action och konstruktiva lösningar. Sedan 2014 har vårt mål varit att verka för att fördjupa och nyansera det offentliga samtalet kring samhällsutmaningar och därmed bidra till mer kunskap och fler konstruktiva förslag. Välkommen till Smarta samtal.

NÄSTA SMARTA SAMTAL #20, 12 mars 2019

Smarta samtal om långsiktigt aktieägarvärde

Vad är vinst för ett företags aktieägare, ”shareholders”? Är det enbart högre vinst på sista raden och en stigande aktiekurs?

Och vad är vinst för företagets ”stakeholders", dvs alla andra som företagets framgång beror av; anställda, kunder och samhällsinstitutioner? Är deras vinst högre lön eller bonus, ständiga reor eller skatteintäkter för staten? Eller att företag verkar för långsiktigt hållbar samhällsutveckling?

Hur ser motsättningen för vinstdelning ut mellan stakeholders och shareholders – på lång och kort sikt? Hur styr regelverket detta, hur fungerar till exempel aktiebolagslagens vinstmål för bolag som har långsiktig hållbarhet som en del av sin affärsstrategi? Hur påverkar det ökande institutionella ägandet på börsen långsiktigheten? Kan tuffa avkastningskrav på kort sikt motverka långsiktiga investeringar?

Möt några av Sveriges tyngsta ägare och en ordförande med erfarenhet av olika typer av ägare i ett samtal om vinstbegreppet och aktieägares roll i samhällsutvecklingen. Hör Investors vd Johan Forssell, Industrivärdens vd Helena Stjernholm, Telia Companys och Securitas ordförande Marie Ehrling, Mellby Gårds vd Johan Andersson och Första AP-fondens ägaransvarig Ossian Ekdahl diskutera hur olika ägare prioriterar, hanterar konflikter och agerar för att på bästa sätt öka det långsiktiga värdet i sina respektive bolag.

Datum: Tisdag 12 mars, 2019
Tid: Frukostmingel kl 07.30, samtal 08.00-09.00
Plats: Playhouse Teater, Drottninggatan 71A

Programförklaring WIN-win vinst - finns det?

Smarta Samtals mål är att fördjupa, nyansera och sprida det offentliga samtalet kring våra stora  samhälls-utmaningar där näringsliv, politik, akademi och civilsamhälle behöver ta ett större gemensamt ansvar för att hitta gränsöverskridande konstruktiva lösningar.

Vi skapar därför politiskt och kommersiellt oberoende arenor där relevanta nyckelspelare kan mötas över gränser och bryta fler perspektiv än i den gängse debatten. Vi för samman människor som annars inte hade träffats för samtal som både i ton, innehåll och miljö sporrar till nya perspektiv på problem och konstruktiva lösningar. För att därmed kunna bidra till och sprida mer kunskap, insikter och fler konstruktiva förslag.

Under 2019 kommer vi att fokusera på tre områden - vinst, välfärd och demokrati. I en serie livesamtal och podcasts fördjupar vi oss i respektive område i syfte att nyansera
bilden, utmana tanken och bidra till ett levande offentligt samtal som problematiserar villkor och förutsättningar för att hitta gränsöverskridande konstruktiva lösningar.

Först ut är temat vinst som är ett omdiskuterat begrepp i vår tid. Idén om ekonomisk tillväxt är djupt rotad i vårt moderna samhälle och ses som avgörande drivkraft för utveckling och
innovation. Samtidigt varnar allt fler för att tillväxtekonomin inte är långsiktigt hållbar utan att vi på sikt måste bryta dagens konsumtionstrend för att inte spränga planetens gränser.
Frågan är hur vi skapar hållbart samhällsbyggande bortom BNP-tillväxt - som samtidigt driver utveckling? Smarta samtal vill med vår vinstserie diskutera tillväxtekonomins förutsättningar och villkor för en hållbar samhällsutveckling. Vilka motsättningar finns mellan vinst på kort och längre
sikt och hur hanterar vi dessa – som bolagsägare, chefer, medarbetare, politiker och samhällsmedborgare?

Del 1 är en podcast med industrinestorn Leif Östling
Del 2 är samtalet på Playhouse Teater 12 mars
Del 3 är ett podcastsamtal med rubriken ”Bortom tillväxt” där vi ställer frågan: hur skapar vi hållbart samhällsbyggande bortom BNP-tillväxt - som samtidigt driver utveckling?
Tillsammans med näringsminister Ibrahim Baylan, Sydsvenskans Heidi Avellan och Mannheimer Swartlings Klas Eklund diskuterar vi behovet av nya mått på välstånd och hur vi skapar ett samhälle som innebär ett bra liv för alla utan att göra slut på jordens resurser.
Fler avsnitt följer under våren.

Anna Kinberg Batra, tidigare M-ledare, samtalade med Anna-Greta Leijon, tidigare S-minister, Bert Nordberg, ordförande i danska Vestas, TDC och ledamot i Electrolux och Saab samt Ingalill Holmberg, professor på Handelshögskolan i Stockholm. Dagens Nyheters krönikör Viktor Barth-Kron kommenterade samtalet.

SENASTE SMarta samtal #19, 30 november

Smarta samtals eftervalsanalys
"Den bästa eftervalsanalysen på hela hösten" var ett av betygen för denna morgons samtal

Morgonens samtal kretsade kring ledarskap, värderingar och visioner. Vi pratade om varför det tar så lång tid att få en regering på plats och vilka konsekvenser det får. Om hur delar av näringslivet tycker att det är viktigare med stabila och långsiktiga spelregler än exakt vilka spelregler det är.

Om hur politiker antingen speglar eller skapar opinion. Om hur Stefan Löfvén kanske är en bättre version av Macron än Macron själv. Och om hur det eviga nej-sägandet beror på att politiker och partier inte riktigt har klart för sig vad och vart de vill, och då är det lättare att säga nej än att säga ja.

Panelens regeringsspaning resulterade i en röst för en Kristerssonledd regering och tre trodde på Löfven. Ingalill Holmberg avstod politisk spaning men önskade sig mer ledarskap i praktiken än på twitter.
AI vs Homo Sapiens  (alt människan) – framtiden är redan här

”Det kommer inte att finnas någon gräns mellan AI och människan. Vi kommer att bli något annat. Det måste vi acceptera.”

Det säger datalogen och professorn Danica Kragic Jensfelt i ett samtal med filosofen Jonna Bornemark och ABBs VR-chef Jeton Aliu i Smarta Samtal Podcast under ledning av Ulrica Fjällborg.
Hur ser den världen ut när AI kryper närmar och till slut in i människan? Hur styr vi samhället tillsammans? Ska Googles och Facebooks algoritmer bli Open Source – i demokratins tjänst?

Ju mer avancerad tekniken blir, desto mänskligare måste människlig intelligens bli. Lyssna på ett Smart samtal om artificiell och mänsklig intelligens där tre perspektiv möts: teknikerns, humanistens och praktikerns. Och om hur kritiskt ifrågasättande, praktisk användning och utforskande samtal över gränserna är det som håller tekniken i människans tjänst – och världen mänsklig.

VAD SÄGER TWITTER

Missa inga smarta samtal!

Anmäl dig här så får du i god tid reda på när nästa Smarta Samtal äger rum.