Skärmklipp 2017-12-11 17.34.48


ARKIV: filmer & bilder

Smarta Samtal™ #20, mars19 - Om långsiktigt aktieägarvärde
Smarta Samtal™ #19, nov18 - Eftervalsanalys
Smarta Samtal™ Almedalen 2018
Smarta Samtal™ #16 - maj18 - Hur uppdaterar vi demokratin?
Smarta Samtal™ #12 - april16 - Hållbar energi
Smarta Samtal™ #9 - nov15 - Delningsekonomin
Smarta Samtal™ #6 -  maj15 - Hållbar företagsledning
Smarta Samtal™ #6 - maj15 - Hållbar företagsledning
Smarta Samtal™ #18, okt18 - Hur kan Sverige bli bäst på Artificiell Intelligens (AI)?
Smarta Samtal™ #15 - mars18 - Sverigemodellen 2.0
Smarta Samtal™ #11 - jan16 - Vem ska äga Sverige?
Smarta Samtal™ #8 - okt15 - Innovation
Smarta Samtal™ #5 - feb15 - Social innovation
Smarta Samtal™ #2 - okt14 - Integration
Smarta Samtal™ #3 - nov14 - Ägarst
Smarta Samtal™ #17 - juni18 - Sweden first?
Smarta Samtal™ #14 - mars17 - Hur skalar man socialt entreprenörskap?
Smarta Samtal™ #13 - okt16 - Vilka fel får ledare göra?
Smarta Samtal™ #10 - dec15 - Flyktingsituationen
Smarta Samtal™ #7 - jun15 - Investeringar i Afrika
Smarta Samtal™ #4 - jan15 - Skugg-innovatonsråd
Smarta Samtal™ #1 - sep14 - Samverkan