Skärmklipp 2017-12-11 17.34.48

SMARTA SAMTAL #9

2 NOVEMBER 2015

loading...

GÄSTER

Anna Felländer, digitaliserings- och framtidsekonom Swedbank.

Per Bolund, finansmarknads- och konsumentminister.

Kjell A Nordström, ekonomie doktor.

Åsa Minoz, ModigMinoz. 

Henric Barkman, Karlstad kommun.

SAMmANFATTNING

Ett riktigt smart samtal om delningsekonomin, där finansmarknadsminister Per Bolund berättade om hur regeringen håller balansen i regleringsfrågan, Henric Barkman om hur han delar Karlstadbor, Åsa Minoz om hur hon löser bostadsfrågan åt regeringen, Anna Felländer om hur hon tycker Bolund ska använda sig av trafikljus för att reglera delningsekonomin och Kjell A Nordström om ett fenomen som enbart har börjat - snart hämtar vi varandras barn och delar flygplan - och som vi fortfarande söker en fungerande vokabulär för.

Stort tack till alla scengäster och vår ytterst smarta publik!

Bilder

Klicka på någon av bilderna för att starta bildspelet.
Foto: Madelene Holst