Skärmklipp 2017-12-11 17.34.48

SMARTA SAMTAL #16

16 maJ, 2018

SAMmANFATTNING

Är demokratin på väg att gå i konkurs? Vad ska vi göra för att vitalisera den demokrati vi kanske har tagit för given? Var har vi slarvat och hur får vi igång det lite långsammare demokratiska samtalet och arbetet? Hur förändrar vi representationen i politiken? Och hur boostar vi den tillit som det demokratiska systemet kräver?

En stor skara mötte upp på Playhouse Teater för att diskutera demokratins framtid. Jan Eliasson beskrev sig som ”oroad optimist” och varnade för de vibrationer han hör i marken.

Ärkebiskop Antje Jackelén varnade för att vi ser demokratin som något vi kan konsumera, att vi tar den för given. När den istället ständigt behöver matas med värderingar, också de religiösa.

Daniel Sachs ser ett näringsliv som allt mer ser sig själv som en del av samhället, ”på lång sikt konvergerar perspektiven”, även om han själv går i fronten med sitt arbete som demokratientreprenör i bland annat Höj Rösten, där de jobbar med att förändra representationen.

Lisa Lindström kommer införa en demokratitimme på Doberman, inspirerad av Sara Göthlin från Om Politik, och dessutom önskar sig Lisa personliga tränare i demokrati - eftersom vi alla behöver öva oss i demokratins mekanismer, värderingar och tankesätt. Vem ska fungera som tränare? Skolan, föräldrar, arbetsgivare eller kanske föreningslivet - vi behöver mer folkbildning och labbande.

Patrik Oksanen beskrev demokratin som komplex och långsam, till skillnad från de gräshoppssvärmar som ofta drar fram i sociala medier. Vi har inte tillräckligt med tålamod i påverkansarbetet.

GÄSTER

Smarta samtal # 15

Bilder

Klicka på någon av bilderna för att starta bildspelet.

Foto: Jonas André

FilmKlipp