Skärmklipp 2017-12-11 17.34.48

SMARTA SAMTAL #17

15 juni, 2018

SAMmANFATTNING

Det behövs svensk lagstiftning på området utländska investeringar. Moderatledaren Ulf Kristersson och LO-chefen Karl-Petter Thorwaldsson var i vårt senaste Smarta samtal rörande överens - ”besvärligt för oss båda", enligt Ulf och ”lite smärtsamt” tyckte Kålle - om att Sverige inte längre kan välkomna utländska ägare helt utan restriktioner.

Det var ett vuxet samtal kring balansgången mellan att å ena sidan vara ett öppet transparent välkomnande land, där också hela panelen erkände vårt stora beroende av utländskt kapital, och att å andra sidan se inte minst Kina använda sig av inte alls transparenta metoder för att göra shoppingturné i hela världen. Sverige ska agera tillsammans med EU, men Ulf och Kålle menade att också svensk lagstiftning är nödvändig. Och ett sätt att göra affärerna än mer transparenta. Svenskt Näringslivs Fredrik Persson var inte lika övertygad. Han menade att ”when they go low, we go high” eftersom det är mer frihandel vi vill ha och inte fler regleringar. Kerstin Hessius tyckte att ömsesidigheten är viktig, och där kan det finnas fog för lagstiftning, menade hon.

EU-kommissionens förslag om screening av utländska direktinvesteringar är bra, sa Ulf och Kålle. Det är också en god idé att lätta på AP-fondernas restriktioner för att vårt svenska pensionskapital ska ha lika möjlighet som utlänningar att köpa och äga svenska bolag, enligt hela panelen. Och vi behöver en uppdaterad version av staten och kapitalet, menade Ulf, där näringsliv och politik går in med stor respekt för varandras olika roller och tillsammans hittar vad som är bra för Sverige.

GÄSTER

Smarta samtal # 15
"Jag har varit på många Smarta samtal, det här var absolut ett av de bästa. Det var roligt att gå så pass hoppfull från ett möte där politik diskuterades. Samförståndet i många viktiga frågor var glädjande"

Mats Hederos
vd AMF Fastigheter

Bilder

Klicka på någon av bilderna för att starta bildspelet.

Foto: Jonas André