Skärmklipp 2017-12-11 17.34.48

SMARTA SAMTAL #20

12 mars, 2019

SAMmANFATTNING 12 mars

Smarta samtal om långsiktigt aktieägarvärde

Fyra blytunga ägarrepresentanter och en mycket erfaren ordförande mötte upp denna iskalla men soliga morgon på en fullspikad Playhouse Teater för att prata om hur de skapar långsiktiga värden i sina respektive ägarbolag. Samtalet handlade mycket om balans - mellan aktieägares och övriga samhällsaktörers intressen och agendor, och hur man blir bäst både på kort och längre sikt.

Mellby Gårds vd Johan Andersson har ett "evigt perspektiv" på sitt ägande, i betydelsen att han inte köper för att sälja. Det tar flera år att lära sig ett bolag, menar Johan, och sedan blir man lite "kär" i sina bolag. Men visar den industriella logiken att en försäljning är lämplig så böjer han sig. Telia Companys och Securitas ordförande Marie Ehrling menade att företag behöver fundera över sitt syfte och sin roll i samhället för att bli långsiktigt framgångsrika. Industrivärdens vd Helena Stjernholm erkände att hon visst kollar börskursen - flera gånger om dagen - även om hon i sitt styrelsearbete har fokus på betydligt mer långsiktiga investeringar. Investors vd Johan Forssell förklarade att lång sikt består av flera korta sikter, alltså måste man vara på topp också kortsiktigt för att lyckas på längre sikt. Själv har han ökat tempot i Investors investeringar och satt fokus på digitalisering och hållbarhet. Första AP-fondens ägaransvarig Ossian Ekdahl skilde på långsiktig och långvarig och önskade sig att fler bolag kom till honom för att be om tålamod med ett dåligt kvartal. 

Samtliga deltagare erkände att det finns en risk att långsiktig ibland kan bli (alltför) långsam, men där försöker Johan, Helena och Johan använda sig av sina erfarenheter från riskkapitalbranschen, där man generellt är mer aktiv och har en starkare "sense of urgency". 

Publikens fråga huruvida höga lönsamhetsmål kan tränga ut långsiktiga investeringar mottog panelen med skepsis, då de menade att de klarar av både-och. På frågan vad som är viktigast för framtidens styrelsearbete gavs svar som mångfald och att skapa utrymme för trend- och framtidsspaning. 

Realtids chefredaktör Johan Såthe skriver om samtalet här

GÄSTER

Smarta samtal # 15

Bilder

Klicka på någon av bilderna för att starta bildspelet.

Foto: Jonas André