Skärmklipp 2017-12-11 17.34.48


WIN-win-vinst - finns det?

Programförklaring
WIN-win vinst - finns det?

Smarta Samtals mål är att fördjupa, nyansera och sprida det offentliga samtalet kring våra stora  samhälls-utmaningar där näringsliv, politik, akademi och civilsamhälle behöver ta ett större gemensamt ansvar för att hitta gränsöverskridande konstruktiva lösningar.
Vi skapar därför politiskt och kommersiellt oberoende arenor där relevanta nyckelspelare kan mötas över gränser och bryta fler perspektiv än i den gängse debatten. Vi för samman människor som annars inte hade träffats för samtal som både i ton, innehåll och miljö sporrar till nya perspektiv på problem och konstruktiva lösningar. För att därmed kunna bidra till och sprida mer kunskap, insikter och fler konstruktiva förslag.
Under 2019 kommer vi att fokusera på tre områden - vinst, välfärd och demokrati. I en serie livesamtal och podcasts fördjupar vi oss i respektive område i syfte att nyansera
bilden, utmana tanken och bidra till ett levande offentligt samtal som problematiserar villkor och förutsättningar för att hitta gränsöverskridande konstruktiva lösningar.

Först ut är temat vinst som är ett omdiskuterat begrepp i vår tid. Idén om ekonomisk tillväxt är djupt rotad i vårt moderna samhälle och ses som avgörande drivkraft för utveckling och
innovation. Samtidigt varnar allt fler för att tillväxtekonomin inte är långsiktigt hållbar utan att vi på sikt måste bryta dagens konsumtionstrend för att inte spränga planetens gränser.

Frågan är hur vi skapar hållbart samhällsbyggande bortom BNP-tillväxt - som samtidigt driver utveckling? Smarta samtal vill med vår vinstserie diskutera tillväxtekonomins förutsättningar och villkor för en hållbar samhällsutveckling. Vilka motsättningar finns mellan vinst på kort och längre sikt och hur hanterar vi dessa – som bolagsägare, chefer, medarbetare, politiker och samhällsmedborgare?
DEL 1  |  WIN-WIN-VINST – finns det?  |  Smarta Samtal Podd #14

Smarta samtals vinstserie inleds med en podcast där Mia Odabas samtalar med industrinestorn Leif Östling, som fick gå från ordförandeposten i Svenskt Näringsliv 2017 efter citatet "Vad fan får jag för pengarna?"

Lyssna
DEL 2  |  WIN-WIN-VINST – finns det?  |  Smarta Samtal Live  #20
Smarta samtal om långsiktigt aktieägarvärde


Fyra blytunga ägarrepresentanter (Johan Andersson, Marie Ehrling, Helena Stjernholm, Johan Forssell och Ossian Ekdahl) mötte upp denna iskalla men soliga morgon på en fullspikad Playhouse Teater för att prata om hur de skapar långsiktiga värden i sina respektive ägarbolag. Samtalet handlade mycket om balans - mellan aktieägares och övriga samhällsaktörers intressen och agendor, och hur man blir bäst både på kort och längre sikt.

Se hela samtalet & bilder
DEL 3  |  WIN-WIN-VINST – finns det?  |  Smarta Samtal Podd #15

Det är en optimistisk trio med näringsminister Ibrahim Baylan, hållbarhetsekonomen Klas Eklund och Sydsvenskans samt Helsingborgs Dagblads politiska chefredaktör Heidi Avellan som här ger sin bild av vad som krävs för att rädda klotet och samtidigt skapa bättre förutsättningar för fler. Lösningen stavas mer tillväxt - inte mindre. Istället talar de om behovet av en ekonomisk omvandling, där det ska vara dyrt att göra fel och enkelt att göra rätt.

Lyssna
DEL 4  |  WIN-WIN-VINST – finns det?  |  Smarta Samtal Podd #16
”Ojämlik vinst sänker tillväxten”


I Smartasamtal podcast nr 16 och del 4 i samtalsserien ”win-win-vinst – finns det?” utvecklar Markus Kallifatides, Handelsprofessor i företagsekonomi med ”Finansialiseringen” som forskningsområde och ordförande för vänstersosseföreningen Reformisterna, hur han är överens med Leif Östling om vad vinst är, men också hur höga vinster hämmar ekonomisk tillväxt.

Lyssna
DEL 5  |  WIN-WIN-VINST – finns det?  |  Smarta Samtal Podd #17

I Smartasamtal podcast nr 17 och del 5 i samtalsserien ”win-win-vinst – finns det?”, lyfter vi blicken rejält och studerar vinstbegreppet genom olika historiska epoker.

Tillsammans med Smarta samtals Claes Hemberg resonerar professor Bodil Jönsson, Lunds universitet, och Bo Franzén, docent i ekonomisk historia vid Stockholms universitet, kring vad vinst betytt från antikens Grekland och fram till våra dagar.

Varför såg Aristoteles vinst som ett hot mot människan själ? Vad krävdes för att ränta skulle accepteras? Hur förändrades attityden till vinst av revolutionerna? Varför är jord och skog alltid värdefullast?

Lyssna på ett samtal om jorden som motvikt mot girigheten, hur minusräntan får tiden att gå baklänges, varför välfärdstjänster inte kan fungera på en marknad och hur man avgör vad som är en resonabel bonus.

Lyssna
DEL 6  |  WIN-WIN-VINST – finns det?  |  Smarta Samtal Podd #18

Varför blir personalens skilsmässor en viktig del av företagens bokslut? Hur ersätter uppmärksamhet pengar? När börjar vi betala med vår integritet, och hur? Hur bygger vi Sveriges konkurrenskraft med fika och föräldraledighet?

Hör samhällspionjären och entreprenören Vendela Ragnarsson, Johan Andresen, “Norges Wallenberg” ägare till Ferd, och professor Erik Angner, doktor i både filosofi och nationalekonomi, resonera med Smarta samtals Ulrika Fjällborg om hur vi räknar vinst i framtidens viktigaste tillgångar.
Podsamtalet “Tid och tillit”, är del 6 i vår samtalsserie om vinstbegreppet, “Win-win-vinst – finns det?”


Lyssna