Skärmklipp 2017-12-11 17.34.48


VAD VI gör

Smarta Samtal - Vi gör vad vi heter.

Smarta samtal är en partipolitiskt obunden och kommersiellt oberoende mötesplats för opinionsbildare från näringslivet, politiken, akademin och civilsamhället. Våren 2018 blir vi en stiftelse för att säkra det långsiktiga engagemanget och oberoendet.

Tonläget i den offentliga debatten är högt och vi polariserar mer än vi nyanserar. 2018 är valår och diskursen riskerar att bli än mer icke-konstruktiv. Samtidigt är det bråttom att lösa våra alltmer komplexa samhällsutmaningar.

I detta mellanrum finner Smarta samtal sin uppgift. Vi skapar gränsöverskridande samtal som utmanar och berör och skapar handlingskraft. Vi för samman människor som annars inte hade träffats för samtal som i både ton, innehåll och miljö sporrar action och konstruktiva lösningar.

Stiftelsens ändamål är att verka för att fördjupa och nyansera det offentliga samtalet kring samhällsutmaningar. Det gör vi genom att producera publika event där samtalet är i fokus. I scenuppställningen finns personer från olika samhällsarenor, ofta höga makthavare blandat med mer okända profiler. Vi adresserar brännande samhällsfrågor och är nyfikna på hur vi kan samarbeta över gränser och gå från ord till handling. I publiken sitter nyfikna samhällsengagerade människor från alla sektorer och publikens inspel höjer ofta våra samtal ytterligare ett snäpp.

Genom våra samtal bidrar vi till ett kritiskt oberoende tänkande som värnar vårt öppna demokratiska samhälle. Samtalen filmas och sprids via hemsida och sociala mediekanaler.

Smarta samtal gör också exklusiva möten i mindre sammanhang med personer från olika världar för att prata om gemensamma utmaningar och skapa mod och engagemang för att ta nästa steg. Dessa samtal är i huvudsak tillgängliga enbart för deltagarna.